My Projects

Projects in plan

 • Bác sĩ về làng
 • CVA – Kết nối
 • Nông nghiệp công nghệ cao

100 things plan to do (not in order)

 1. Get PhD
 2. Viết báo bình luận xã hội
 3. Viết blog khoa học – Newton
 4. Lấy bằng lái ô tô
 5. Dự buổi hòa nhạc đầu năm mới tại Vienna.
 6. Learn how to play Violin
 7. Đưa Bách và Trang đi châu Âu chơi
 8. Đưa bố mẹ sang Nhật chơi
 9. Đi hết các tỉnh của Nhật
 10. Đi hết các tỉnh của Việt Nam
 11. Đạp xe xuyên Việt
 12. Project “Bác sĩ về làng”
 13. Project “CVA – Kết nối”
 14. Project “Nông nghiệp công nghệ cao”

Books Keeper

 1. “Cửa hiệu giặt là” – Đỗ Bích Thúy
 2. “Đảo” – truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
 3. “Làng quê đang biến mất” – bình luận xã hội Tạ Duy Anh
 4. “Năm phút với ga xép” – tạp bút Việt Linh
 5. “Đong tấm lòng” – Nguyễn Ngọc Tư
 6. “Bão” – J.M.G. Le Clézio (Nhã Nam phát hành)
 7. “Sài Gòn – thị thành hoang dại” – Tản văn Khải Đơn
 8. “Chuyện lính Tây Nam” – Hồi ức Trung Sỹ
 9. “Đừng kể tên tôi” – Phan Thúy Hà
Advertisements