My Projects

Projects in plan

100 things plan to do (not in order)

 1. Get car driver
 2. Project “Bác sĩ về làng”
 3. Project “CVA – Kết nối”
 4. Get PhD
 5. Learn how to play Violin
 6. Đưa Bách và Trang đi châu Âu chơi
 7. Đưa bố mẹ sang Nhật chơi
 8. Đi hết các tỉnh của Nhật
 9. Đi hết các tỉnh của Việt Nam

Books Keeper

 1. “Cửa hiệu giặt là” – Đỗ Bích Thúy
 2. “Đảo” – truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
 3. “Làng quê đang biến mất” – bình luận xã hội Tạ Duy Anh
 4. “Năm phút với ga xép” – tạp bút Việt Linh
 5. “Đong tấm lòng” – Nguyễn Ngọc Tư
 6. “Bão” – J.M.G. Le Clézio (Nhã Nam phát hành)
 7. “Sài Gòn – thị thành hoang dại” – Tản văn Khải Đơn
Advertisements